WYSOKA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW
NADAJE WYJĄTKOWY SMAK WĘDLINOM I KIEŁBASOM
DOSTARCZAMY NAJLEPSZE W EUROPIE JELITA NATURALNE
ORAZ OSŁONKI I SIATKI DO WĘDLIN
NASZE PRODUKTY SĄ SMACZNE, ZDROWE I NATURALNE
PRODUKOWANE PRZEZ NAS JELITA TO PODSTAWA TRADYCYJNYCH KIEŁBAS

Jubileuszowe spotkanie członków Związku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zaprasza członków Związku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 września  2020 r. o godz. 11:00 w Hotelu Meduza  w  Mielnie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad
 3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 09.11.2019
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2019 r.
 6. Przedstawienie budżetu na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2019 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2020 r.,
 8. Wolne wnioski – omówienie sytuacji naszej branży.
 9. Zakończenie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit odbędzie się w reżimie sanitarnym.

W przypadku udziału w Zgromadzeniu osoby, która nie jest uprawniona do reprezentowania Państwa firmy, należy przedstawicielowi udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

W związku z jubileuszem 20-lecia Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit Zarząd Związku zaprasza na spotkanie dniu 11 września o godzinie 21:00w Hotelu Meduza w Mielnie, na którym zostanie przedstawiona dotychczasowa działalność organizacji oraz zostaną wręczone pamiątkowe nagrody i certyfikaty.

 

Zaproszenie na spotkanie członków PZPiDJ w Boszkowie

Zarząd Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit w Białogardzie zaprasza na spotkanie członków Związku, które to odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w Hotelu Sułkowski w Boszkowie.
 
Spotkanie będzie połączone ze szkoleniem na temat – „Sytuacja epizootyczna w Europie i na świecie mająca wpływ na produkcję i obrót jelitami”. Szkolenie będzie prowadził dr nauk weterynaryjnych Piotr Kołodziej - były Główny Lekarz Weterynarii.  
W trakcie spotkania zostaną przedstawione przez mecenasa Ryszarda Karpińskiego zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). 
Na zakończenie spotkania zostaną omówione sprawy organizacyjne Związku. 
 
Rezerwacji w hotelu należy dokonać indywidualnie, powołując się na spotkanie członków PZPiDJ. Dane hotelu:
HOTEL SUŁKOWSKI
ul. Dworcowa 15 - Boszkowo-Letnisko, 64-140 Włoszakowice
tel. 65 537 11 00
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Gdańsk 25 maja 2019 r.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zapraszam przedstawicieli Państwa firmy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 maja  2019 r. o godz. 10:30 w Hotelu Orle w Gdańsku-Sobieszewie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad
 3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 25.05.2018
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2018 r.
 6. Przedstawienie budżetu na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2018 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2019 r.,
  • wynagrodzenia Zarządu Związku.
 8. Wolne wnioski – omówienie sytuacji naszej branży – omówienie sytuacji pod kontem AFS w Polsce.
 9. Zakończenie obrad.

W przypadku udziału w Zgromadzeniu przedstawicieli, którzy nie są uprawnieni do reprezentowania Państwa firmy, należy takiej osobie udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Jarosławiu - 25 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 16:00 w Hotelu Jarosław w Jarosławiu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad
 3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 10.06.2017
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2017 r.
 6. Przedstawienie budżetu na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2017 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2018r.,
  • udzielenie skwitowania członkom Komisji Rewizyjnej PZPiDJ,
  • wybór Zarządu PZPiDJ,
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie obrad

Zaproszenie na spotkanie członków PZPiDJ w Łodzi

Zapraszamy na spotkanie członków Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit, które to odbędzie się w Łodzi w dniu 7 października 2017 roku w Hotelu Borowiecki przy ul. Marcina Kasprzaka 7/9. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy. Szkolenie będzie prowadził dr Piotr Kołodziej, który przedstawi następujące tematy:

 1. Aktualna sytuacja w zakresie BSE, klasyfikacja krajów, wymagania eksportowe i importowe ze szczególnym uwzględnieniem żołądków i jelit.
 2. Omówienie zagadnień związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Europie i Polsce oraz związane z tym ograniczenia w handlu, eksporcie i imporcie dotyczące żołądków i jelit.
 3. Przygotowane zmiany prawne dotyczące prowadzenia kontroli w zakładach przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej.

Na spotkaniu zostanie ponadto przedstawiony i omówiony przez mecenasa Ryszarda Karpińskiego wzór umowy sprzedaży i dostawy produktów rolnych.

Do Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit należą:

Wednesday the 17th. Design: Hostgator Coupon. Custom text here