WYSOKA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW
NADAJE WYJĄTKOWY SMAK WĘDLINOM I KIEŁBASOM
DOSTARCZAMY NAJLEPSZE W EUROPIE JELITA NATURALNE
ORAZ OSŁONKI I SIATKI DO WĘDLIN
NASZE PRODUKTY SĄ SMACZNE, ZDROWE I NATURALNE
PRODUKOWANE PRZEZ NAS JELITA TO PODSTAWA TRADYCYJNYCH KIEŁBAS

Walne Zgromadzenie w Toruniu

Drukuj

Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit, które odbędzie się w dniu 10 czerwca  2017 r. o godz. 11:00 w  Hotelu Gotyk w Toruniu  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad.
 3. Przedstawienie nowych członków Związku.
 4. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 15.10.2016 r.
 5. Rozpatrzenie, sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2016 r.
 7. Przedstawienie budżetu na 2017 r.>
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2016 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2017 r.;
 9. Wolne wnioski a w szczególności:
  • omówienie obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych oraz nakładania kar pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy zawartej z producentem lub nabytych wskutek wadliwej umowy,
  • opracowanie wzoru umowy w/w tematu,
  • analiza sytuacji w kwestii zakupu i sprzedaży osłonek na rynku.
 10. Zakończenie obrad.

Do Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit należą:

Tuesday the 28th. Design: Hostgator Coupon. Custom text here