Zaproszenie na spotkanie członków PZPiDJ w Łodzi

Drukuj

Zapraszamy na spotkanie członków Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit, które to odbędzie się w Łodzi w dniu 7 października 2017 roku w Hotelu Borowiecki przy ul. Marcina Kasprzaka 7/9. Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy. Szkolenie będzie prowadził dr Piotr Kołodziej, który przedstawi następujące tematy:

  1. Aktualna sytuacja w zakresie BSE, klasyfikacja krajów, wymagania eksportowe i importowe ze szczególnym uwzględnieniem żołądków i jelit.
  2. Omówienie zagadnień związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Europie i Polsce oraz związane z tym ograniczenia w handlu, eksporcie i imporcie dotyczące żołądków i jelit.
  3. Przygotowane zmiany prawne dotyczące prowadzenia kontroli w zakładach przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej.

Na spotkaniu zostanie ponadto przedstawiony i omówiony przez mecenasa Ryszarda Karpińskiego wzór umowy sprzedaży i dostawy produktów rolnych.