Jubileuszowe spotkanie członków Związku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Drukuj

Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zaprasza członków Związku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 września  2020 r. o godz. 11:00 w Hotelu Meduza  w  Mielnie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad
  3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 09.11.2019
  4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2019 r.
  6. Przedstawienie budżetu na 2020 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  8. Wolne wnioski – omówienie sytuacji naszej branży.
  9. Zakończenie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit odbędzie się w reżimie sanitarnym.

W przypadku udziału w Zgromadzeniu osoby, która nie jest uprawniona do reprezentowania Państwa firmy, należy przedstawicielowi udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

W związku z jubileuszem 20-lecia Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit Zarząd Związku zaprasza na spotkanie dniu 11 września o godzinie 21:00w Hotelu Meduza w Mielnie, na którym zostanie przedstawiona dotychczasowa działalność organizacji oraz zostaną wręczone pamiątkowe nagrody i certyfikaty.