WYSOKA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW
NADAJE WYJĄTKOWY SMAK WĘDLINOM I KIEŁBASOM
DOSTARCZAMY NAJLEPSZE W EUROPIE JELITA NATURALNE
ORAZ OSŁONKI I SIATKI DO WĘDLIN
NASZE PRODUKTY SĄ SMACZNE, ZDROWE I NATURALNE
PRODUKOWANE PRZEZ NAS JELITA TO PODSTAWA TRADYCYJNYCH KIEŁBAS

Walne Zgromadzenie w Toruniu

Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit, które odbędzie się w dniu 10 czerwca  2017 r. o godz. 11:00 w  Hotelu Gotyk w Toruniu  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad.
 3. Przedstawienie nowych członków Związku.
 4. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 15.10.2016 r.
 5. Rozpatrzenie, sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2016 r.
 7. Przedstawienie budżetu na 2017 r.>
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2016 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2017 r.;
 9. Wolne wnioski a w szczególności:
  • omówienie obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych oraz nakładania kar pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy zawartej z producentem lub nabytych wskutek wadliwej umowy,
  • opracowanie wzoru umowy w/w tematu,
  • analiza sytuacji w kwestii zakupu i sprzedaży osłonek na rynku.
 10. Zakończenie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZPiDJ - Gdańsk, 11 czerwca 2016 r.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zapraszam przedstawicieli Państwa firmy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 czerwca  2016 r. o godz. 10:00 w  Hotelu Gdańsk w Gdańsku  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad.
 3. Przyjęcie nowych członków Związku.
 4. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 24.10.2015 r.
 5. Rozpatrzenie, sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2015 r.
 7. Przedstawienie budżetu na 2016 r.
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2015 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2016 r.;
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad

Zaproszenie na Zgromadzenie Członków Związku - Wrocław, 24 października 2015 r.

Zarząd Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zwołuje na dzień 24 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 października 2015 r. o godz. 11:00 w Hotelu Patio we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków Związku.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzeni ważności obrad.
 3. Powitanie nowego członka PZPiDJ (ponowne przystąpienie firmy NOWORIM z Nowogardu).
 4. Rozdanie certyfikatów członkom nieobecnym za Walnym Zgromadzeniu PZPiDJ w Białogardzie.
 5. Medialne przedstawienie historii Związku z okazji 15 - lecia PZPiDJ.
 6. Przedstawienie propozycji reklamy- plakatu na auta firmowe dla członków Związku (lamujące jednocześnie firmę i Związek).
 7. Zmiana Statutu i podjęcie uchwały zatwierdzającej jednolity tekst Statutu Związku.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

W załączeniu przedkładamy proponowaną zmianę Statutu Związku

Po zakończeniu obrad zostanie przeprowadzone spotkanie z zaproszonym doktorem nauk medycznych Piotrem Kołodziejem, byłym Głównym Lekarzem Weterynarii, obecnie konsultantem i doradcą w zakresie spraw weterynaryjnych.

Zwyczajne Zgromadzenie PZPiDJ - Białogard, 25 kwietnia 2015 r.

W dniu 25 kwietnia 2015 r. o godz. 9:30 w Royal Haus w Białogardzie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad.
 3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 07.06.2014 r.    
 4. Rozpatrzenie, sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 r. 
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2014 r. 
 6. Przedstawienie budżetu na 2015 r. 
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych Związku za 2014 r.,
  • udzielenie skwitowania Zarządowi Związku,
  • udzielenie skwitowania Komisji Rewizyjnej Związku,
  • wybór Zarządu PZPiDJ,
  • wybór Komisji Rewizyjnej PZPiDJ,
  • zatwierdzenie budżetu Związku na 2015 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Walne zgromadzenie w Krakowie

Informujemy, że w dniu 07 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w Hotel Logos w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad.
 3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 08.06.2013
 4. Rozpatrzenie, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2013 r.
 6. Przedstawienie budżetu na 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2013 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2014 r.
 8. Wolne wnioski – przyjęcie nowych członków Związku
 9. Wolne wnioski – przyjęcie nowych członków Związku

Udział w Walnym Zgromadzeniu osób wybranych do organów Związku, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest obowiązkowy!

W przypadku udziału w Zgromadzeniu przedstawicieli, którzy nie są uprawnieni do reprezentowania firmy - członka Związku, należy takiej osobie udzielić pełnomocnictwa, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonać we własnym zakresie na niżej podany adres powołując się na organizowane przez PZPiDJ spotkanie:

Do Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit należą:

Tuesday the 28th. Design: Hostgator Coupon. Custom text here